مجموعه علمی آموزشی مهد علم در زمینه آموزش ویدیویی فعالیت میکند و همواره در تلاش است تا بهترین و با کیفیت ترین آموزش ها را در حوزه های مختلف تولید و در اختیار فارسی زبانان قرار دهد. 

نام مهد علم بطور واضح بیانگر هدف این مجموعه علمی آموزشی است . هدف مجموعه مهد علم این است که بستری را فراهم کند تا تمام فارسی زبانان جهان بتوانند با مراجعه به مهد علم به بهترین و با کیفیت ترین آموزش های علمی و کاربردی دسترسی داشته باشند .